Nepredvídané a náhle zmeny počasia sú presvedčivý dôvodom, prečo chrániť osoby i veci pred jeho nepriaznivými vplyvmi. Proti rozmarom zlého počasia sa dá chrániť pomocou zastrešenia. Jeho bohaté možnosti Vám ponúkame.
Veľkokapacitné stany:

Sú často používané pre zastrešenie voľnej plochy na výstavách a veľtrhoch, predajných plochách, pri organizovaní prezentácii, alebo ako zázemie pri kultúrnych, spoločenských, športových akciách či zastrešenie pre divákov. Veľká variabilita veľkosti pokrytia voľnej plochy podľa Vašich požiadaviek. Veľkokapacitné stany umožňujú, aby všetky steny boli kryté nepremokavou plachtou, ale i steny, teda predná, zadná aj bočná môžu byt úplné otvorené.
Zastrešenie hliníkovou konštrukciou:

Konštrukcia sa najčastejšie používa na zastrešenia podia na koncertoch a festivaloch. Má využitie aj v krytých objektoch, ako sú kultúrne domy, sály, divadlá, obchodné domy, výrobné haly atď. Pre inštaláciu svetelných rámp, zvukovej aparatúry a veľkoplošnej projekcie či obrazovky. Z našej konštrukcie môžme realizovať zastrešenie ľubovolného rozmeru. Výška strechy sa dá zvoliť do 7,5 m. Festivalová veľkosť zastrešenia je 12 m šírka x 10 m hĺbka x 7,5 m výška. Veľkosť strechy umožňuje postaviť menšie pódium a vytvorí pod časťou strechy zázemie pre umelcov alebo krytú plochu pre divákov.
Zastrešenie kopulovou strechou:

Tento druh zastrešenia Vám môžeme ponúknuť na menšie či paralelné scény Vášho podujatia. Kopulová strecha umožňuje zastrešiť pódium v rozmeroch 6 m x 6 m. V prípade potreby je možné takéto zastrešenia postaviť 2 vedľa seba, čo zakryje plochu 12 m x 6 m. Všestrannosť zastrešenia dovoľuje využitie ako pri veľkoplošných stanov.
Lavičky, stoličky:

Na Vašu akciu vieme zabezpečiť aj kempové lavičky a klasické i barové stoly. Naša ponuka obsahuje i interiérovými stoličky a stoly.
Dátum: 15. Jul 2024 design by e.lucas(at)slovanet.sk